Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Zaslání vzorků přepravní službou - BS vinařské potřeby

Zaslání vzorků přepravní službou - BS vinařské potřeby

Pro ty, kteří nejsou schopní dovézt vzorky do laboratoře osobně, nabízíme možnost objednání a zaslání vzorků k provozní analýze zásilkovou službou.

Pro objednání laboratorního rozboru je ideální osobní předání vzorků v BS laboratoři ve Velkých Bílovicích.

Nabízíme však i možnost objednání a zaslání vzorků k provozní analýze pomocí zásilkové služby.

V případě zaslání vzorků zásilkovou službou vás žádáme o dodržení následujících pokynů, bez kterých není možné objednávku přimout:

* Čitelně vyplnit všechna pole ve formuláři níže (bez vyplněného formuláře nebudou vzorky přijaty do laboratoře), TENTO FORMULÁŘ PŘILOŽIT KE VZORKŮM

* Kódy rozborů najít v aktuálně platném ceníku laboratoře

* Správně si spočítat množství vzorku, dle plánovaných rozborů (informace o množství potřebného vzorku najdete také v ceníku)

* Na základě faktury uhradit částku za objednané rozbory - po obdržení objednávky spolu se vzorky vám bude vystavena faktura a zaslána na uvedený email, teprve po obdržení platby vám budou zaslány protokoly s výsledky rozborů, opět na uvedený email.


For order of  laboratory analysis is the best to bring samples at the BS laboratory in Velké Bílovice.
However, we also offer the possibility to order and send samples for analysis by shipping service.

In the case of sending samples by shipping service, we ask you to follow the following instructions, without which the order can not be taken:

* Clearly fill in all the fields in the enclosed form (without the completed form, the samples will not be accepted into the laboratory), THIS FORM APPLY TO THE SAMPLES

* Find the analysis codes in the currently valid pricelist 

* Correctly calculate the amount of sample, according to planned analyses (information on the amount of sample required can also be found in the pricelist)

* On the basis of the invoice, you will pay the amount for the ordered analyses - when we receive your order together with the samples you will be invoiced and sent to the above email. Only after we receive the payment you will be sent the logs with the results of the analysis.
 

Potřebné dokumenty pro zaslání vzorku zásilkovou službou / Documents for laboratory analysis order (by e-mail/post):

 

Kompletní nabídku laboratorních služeb laboratoře Velké Bílovice včetně cen najdete v sekci CENÍK LABORATOŘE.
Objednávkový formulář služeb laboratoře v češtině ke stažení.
Order sheet of laboratory analysis in English to download.

 

Kontakty laboratoř Velké Bílovice:
Žaneta Beňová - vedoucí laboratoře
+420 702 229 666 
E-maillaborator@vinarskepotreby.cz

Provozní doba PO - PÁ: 7,30 do 16 hodin.