Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Zdravotní stav jednoletého dřeva - BS vinařské potřeby

Zdravotní stav jednoletého dřeva - BS vinařské potřeby

Vinice

Kvalitu jednoletého dřeva může nejvýrazněji ovlivňovat padlí révy a šedá hniloba.

V souvislosti se zimním řezem révy je velmi významný také zdravotní stav jednoletého dřeva. Poškození dřeva houbovými patogeny může negativně ovlivnit vyzrálost jednoletého dřeva.

Tato skutečnost je dvojnásobně důležitá v letošním roce, kdy se dlouhodobě vyskytují mrazové teploty. Nekvalitní jednoleté dřevo může být daleko dříve a snadněji poškozené mrazy nebo suchem.

Kvalitu jednoletého dřeva může nejvýrazněji ovlivňovat padlí révy a šedá hniloba hroznů révy.

Při silném infekčním tlaku a ve vinicích s výrazným napadením padlím révy může docházet také k napadení zelených letorostů (Obrázek 1). Na letorostech se objevují černé skvrny. Tímto způsobem může být napadená také třapiny. K napadení letorostů dochází zejména v bujně rostoucích vinicích a silně zahuštěných keřích. Během vyzrávání dřeva zůstává dřevo poškozené a ovlivňuje kvalitu vyzrávání. Skvrny se proto objevují i na zdřevnatělých letorostech (Obrázek 2).

Obrázky 3 a 4 ukazují silné poškození letorostů, během vegetace 2016, právě u velmi bujně rostoucích keřů.

„Oidiové skvrny“ na letorostech nejsou přímým zdrojem infekce. Padlí révy přezimuje v zimních očkách. I když nejsou letorosty přímým zdrojem infekce, je možné předpokládat, že u letorostů, které byly silně poškozené, došlo také k zvýšené tvorbě přezimujícího stádia patogena v zimních očkách. Tato skutečnost platí dvojnásobně, zejména při silném napadení zelených letorostů. V zeleném stavu se patogen může snadněji usídlit v zimních očkách.

Původce šedé hniloby, houba Botrytis cinerea, přezimuje na mumifikovaných hroznech ve vinici, dřevě, třapinách, úponkách, zbytcích listů. Může přezimovat také v půdě nebo na povrchu ozelenění ve vinici. Masivní přezimování houby potom vede k raným infekcím na začátku vegetace. Při těchto raných infekcích mohou být nejčastěji napadené listy, květenství a květy.

Jako nepřímou ochranu proti šedé hnilobě, je třeba odstranit většinu rostlinných zbytků, ze silně napadených vinic. Zcela zásadní je odstranění zbytků hroznů a třapin z vinice. Tyto zbytky mohou představovat velmi významný zdroj infekce. Pouhé ostříhání na půdu může vést k přezimování houby v půdě. Dalším důležitým zdrojem infekce je jednoleté dřevo. Dřevo napadené houbou Botrytis cinerea může být také hůře vyzrálé (Obrázek 5).

Při zimním řezu je proto potřeba ponechat na keřích zdravé a kvalitně vyzrálé dřevo. Při silném poškození dřeva patogeny, je vhodnější zvolit kratší plodné dřevo nebo čípky. Silné mrazy mohou způsobovat nejenom přímé poškození dřeva, ale také postupné vysychání dřeva. U vinic silně poškozených houbovými patogeny je vhodnější provádět řez až v předjarním období, kdy bude lépe patrná kvalita dřeva po přezimování.

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.