Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Zelené hnojení do vinic - BS vinařské potřeby

Zelené hnojení do vinic - BS vinařské potřeby

Vinice

Využívání organického hnojení a zvýšení obsahu organické hmoty v půdě je tou nejlepší cestou, jak omezit stresové stavy ve vinicích.

Stále větší pozornost je třeba věnovat výživě a hnojení révy vinné. Stále častější periody bez dešťových srážek ovlivňují pohyblivost a příjem živin, které jsou dodávané do půdy minerálními hnojivy. Je proto stále důležitější věnovat velkou pozornost zlepšování půdních vlastností a přirozené úrodnosti půdy.

Využívání organického hnojení a všech možností zvýšení obsahu organické hmoty v půdě je proto tou nejlepší cestou, jak omezit stresové stavy ve vinicích a zajistit příznivé podmínky pro růst a vývoj révy vinné.

Většina vinic je ošetřovaná způsobem trvalého ozelenění každého druhého meziřadí (Obrázek 1). Neozeleněné meziřadí je udržované systémem kultivovaného černého úhoru. A právě tato neozeleněná meziřadí nabízí v určitých fázích vegetace prostor pro využívání zeleného hnojení.

V aktuálním období se jedná o „jarní zelené hnojení“ nebo „jarní krátkodobé ozelenění“. Podstata tohoto zeleného hnojení spočívá ve využití období, kdy může být konkurence pro révu ještě nižší. Jarní nástup vegetace zajišťují u révy vinné zásobní látky. Jakmile dochází k oteplování půdy, stává se postupně aktivní také kořenový systém. Kořenový systém se stává aktivní většinou v polovině až koncem května, mezi rašením a kvetením, právě v závislosti na teplotě půdy. Zelené hnojení v jarním období, proto po určitou dobu nepředstavuje výraznou konkurenci pro révu vinnou. Naopak využívá živiny, které réva vinná, ještě nemůže přijímat. Následně je potom zelená hmota zapravená do půdy a obohacuje půdu a révu vinnou, právě o tyto živiny.

Zelené hnojení proto může působit na zlepšení obsahu humusu v půdě, ale také dodávat révě vinné dusík. Zelené hnojení může směřovat k pokrytí potřeby dusíku pro révu vinnou. Je to proto ekologický a přirozený způsob hnojení révy vinné.

Trvalý humus přispívá k dlouhodobému zlepšení půdní struktury a kationtové výměnné kapacitě. Živný humus představuje organické látky, které odléhají jednoduše mineralizaci, dochází k jejich uvolňování a představuje rychlý zdroj živin. Zelená hmota představuje pozitivní příspěvek pro aktivitu půdního života, mineralizaci a rychlý zdroj dusíku a dalších živin.

Také mineralizace zelené hmoty neprobíhá zcela automaticky a potřebuje určité podmínky. Teplota půdy a vlhkost jsou faktory, které ovlivňují mineralizaci organické hmoty a tím také průběh uvolňování dusíku. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje mineralizaci je obsah humusu v půdě, struktura půdy a půdní edafon a mikrobiální aktivita. V souvislosti s vzestupem teploty mezi 5-25°C dochází ke zrychlení mikrobiálních procesů v půdě, což vede k výraznějšímu uvolňování dusíku do půdního roztoku. Z uvedeného je logické, že mineralizace nejlépe probíhá v jarním období v souvislosti s oteplováním půdy a využíváním zimní vláhy. Velmi často se následně během léta objevuje sucho a tím pádem jsou v půdě méně příznivé podmínky pro mineralizaci a mineralizace neprobíhá nebo probíhá velmi pomalu. Jakmile je zelená hmota zapravená mělce do půdy a existují příznivé podmínky pro mineralizaci, může k ní docházet i během několika týdnů. Závisí to však na vhodných podmínkách pro mineralizaci.

Výsev zeleného hnojení je možný prakticky okamžitě. Je vhodné využít zimní vláhy a zároveň oteplení, které může pozitivně působit na vzcházení osiva.

Pro zelené hnojení na jaře jsou vhodné následující druhy: peluška jarní, hrách setý, vičenec ligrus, hrachor setý, tolice dětelová, vikev setá (jarní) pohanka obecná, ředkev olejná, lnička setá. K zelenému hnojení je možné využívat i směsi těchto druhů, kde jsou optimální 3-5 druhů ve směsi.

BS Vinařské potřeby nabízí směs: BS Zelené hnojení – LETNÍ, která splňuje tyto požadavky a je vhodná pro zelené hnojení (Obrázek 2, 3).

Obrázek 2a-Letní zelené hnojení pro vinice-29.5.2016 
Obrázek 2a-Letní zelené hnojení pro vinice-29.5.2016

 Obrázek 3a-Letní zelené hnojení pro vinice-7.6.2016
Obrázek 3a-Letní zelené hnojení pro vinice-7.6.2016

U těchto druhů rostlin dochází během krátké doby k růstu zelené hmoty. Jakmile se dostaví delší období sucha, což bývá obvykle na přelomu května června, je vhodné zelenou hmotu zapravit do půdy. Nejdříve je vhodné rostliny pomulčovat a přibližně po týdnu mělce zapravit, nejoptimálněji diskováním do půdy. Případné hluboké zapravení půdy není efektivní, proto v hlubších vrstvách půdy bude obtížně probíhat mineralizace.


Zelené hnojení před výsadbou - balení 2 kg a 10 kg.
 

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.