Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Zimní řez a jarní mrazy - BS vinařské potřeby

Zimní řez a jarní mrazy - BS vinařské potřeby

Vinice

Poškození vinic jarním mrazy se projevilo v letech 2011, 2012, 2016 a 2017.

Poškození vinic jarním mrazy se projevilo v letech 2011, 2012, 2016 a 2017. Od té doby se totiž hledají cesty, jak předejít nebo ochránit révu vinnou, před poškozením jarními mrazy.

Jednou z preventivních metod je termín zimního řezu. Pozdní zimní řez révy, provedený krátce před rašením révy, může mírně oddálit rašení zimních oček. Jelikož stádium, ve kterém zimní očka jsou, při rašení, také ovlivňuje poškození jarními mrazy, může být tento způsob jednou z metod prevence.

Poslední roky ukázaly, že vyrašené a již rostoucí letorosty byly výrazněji poškozené, než ještě nevyrašená očka (Obrázek 1). Oddálení rašení proto může způsobit, že v době jarních mrazů nebudou očka ještě narašená a tím pádem budou odolnější k poškození. Tato metoda je vhodná pouze pro rizikové lokality nebo malovinaře. Na větších plochách by potom bylo velmi časově obtížné provádět řez a ještě vyvazování tažňů až během dubna.

Zdravé podočko, které může mít i hrozny

Právě duben představuje nejvhodnější termín pro tento pozdní řez. V tomto období se již ohřívá půda a po řezu dochází k velmi intenzivnímu slzení révy (Obrázek 2). Jak již bylo mnohokrát řečeno, obsahuje míza zásobní látky a živiny. Zásobní látky a živiny se ukládají během vegetace v kořenovém systému révy a starém dřevě. Réva vinná je potom využívá v jarním období, jako zdroj živin pro rašení a představují také výživu révy vinné až do období po odkvětu.

Slzení révy po řezu

Při pozdním řezu réva vinná intenzivně slzí. Větší množství mízy proto neproduktivně „odteče“ bez toho, že by je réva využívala. Jakmile dojde k rašení révy, mohou tyto živiny chybět a tím pádem bude rašení i růst pomalejší. Réva tak může uniknout jarním mrazům.

Ovlivnění rašení zásobními látkami si je možné ověřit v letech se suchým podzimním počasím nebo v letech, kdy brzy přijdou podzimní mrazy a je poškozená listová plocha. V následujícím jaře je pak možné pozorovat pozdnější rašení a pomalejší růst právě díky nižší podílu zásobních látek, které se vytvořily na podzim.

Další nepřímou ochranou proti jarním mrazům je ponechání dvou tažňů na keři a vyvázání pouze jednoho tažně. Při řezu je proto třeba ponechat na keři dva tažně. U tažně, který není vyvázaný platí pravidlo apikální dominance (Obrázek 3). Na tažni, který je postavený vzhůru raší díky zákonitosti apikální dominance nejdříve a nejintenzivněji očka na vrcholu letorostu. Rašení těchto oček a růst letorostů potlačuje rašení níže postavených oček. Při jarních mrazech potom mohou být poškozené letorosty na vrcholu tažně a některé níže postavená očka na tažni jsou nepoškozená a normálně vyraší.

Tvar s jedním tažněm vyvázaným a nevyvázaným letorostem.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.