Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Způsob zpracování půdy - příprava půdy před výsadbou - BS vinařské potřeby

Způsob zpracování půdy - příprava půdy před výsadbou - BS vinařské potřeby

Vinice

Před výsadbou nové vinice je potřebné také provést prokypření půdy, aby mohlo dojít k odstranění případného utužení půdy.

Před výsadbou nové vinice je potřebné také provést prokypření půdy, aby mohlo dojít k odstranění případného utužení půdy. Utužení půdy by negativně ovlivňovalo zakořenění révy a také růst a vývoj během celého života vinice. Opatření, které je možné provést na volném „poli“ bez drátěnky a keřů se již v plodné vinici nepodaří nikdy realizovat.

Rozhodnutí zda pro přípravy půdy zvolit rigolaci, hlubokou orbu nebo hloubkové kypření závisí na struktuře půdy na stanovišti. Před výsadbou je proto vhodné provést půdní sondu do hloubky alespoň 2 metrů, která umožní zjistit v jakém stavu je struktura a textura půdy.

V případě, že se najdou v půdním profilu vrstvy výrazně utužené půdy je potřeba většinou provést hlubší kultivaci. V případě, že je struktura půdy dobrá, půda je dobře pórovitá a propustná je vhodné provést mělčí kultivaci.

K velkým problémům dochází na jílovitých půdách nebo na půdách s mělkým půdním horizontem. Na jílovitých půdách se často tvoři pevné vrstvy jílu, které znemožňují propustnost pro vodu, živiny a také kořeny révy. Takové vrstvy půdy je třeba právě při přípravě půdy před výsadbou rozrušit, aby se zlepšila struktura půdy. Problém je také u mělkých půd, kde však neexistuje řešení, protože pod půdním horizontem je velmi mělce položená matečná hornina, kterou není možné rozrušit činností člověka, ale musí docházet pouze k postupnému zvětrávání.

Při přípravě půdy před výsadbou je v zásadě možné rozlišit 3 druhy kultivace: rigolaci, velmi hlubokou obru a hloubkové kypření.

Rigolaci je možné označit za nejvýraznější zásah do struktury půdy. Rigolace je však také nejvhodnějším způsobem přípravy půdy právě na výrazně utužených půdách. Rigolace může probíhat do hloubky 60-100 cm. Provádí se rigolačním pluhem (Obrázek 1). K provedení rigolace je potřebný velmi výkonný traktor, který dokáže zajistit kvalitní práci celé soupravy. Při rigolaci dochází k obrácení, ale také promíchání půdních horizontů. Rigolaci není vhodné provádět při vlhké půdě, protože je potom nižší vliv na zlepšení struktury půdy. V rigolovaných půdách se úrodnější půda dostane do spodního horizontu a méně úrodná na povrch. Vhodné je potom zlepšovat a udržovat strukturu a úrodnost půdy prostřednictvím zeleného hnojení.

Velmi hluboká orba je zpracování půdy do hloubky 30-40 cm (maximálně 50 cm). Tento způsob je vhodné provádět na stanovištích, kde struktura a textura půdy nevyžaduje bezpodmínečně provádění rigolace. Horní vrstva půdy, která má většinou vyšší obsah humusu se tak dostane do zóny, kde budou révové sazenice zakořeňovat, což může být příznivé také z důvodu podpory počátečního růstu a zakořenění révových sazenic. Dojde také ke zlepšení struktury půdy v místě, kde réva vinná bude tvořit vyšší kořenovou hmotu.

Poslední možností přípravy půdy před výsadbou je hloubkové prokypření, které se provádí do hloubky 30-50 cm. Při tomto způsobu dojde k prokypření půdy, avšak bez toho, že by došlo k obracení půdních horizontů. K prokypření půdy dojde právě v části půdního horizontu, kde zakořeňují révové sazenice. Tento způsob přípravy půdy je nevhodné provádět na vlhké nebo velmi vlhké půdě a nepohybovat se po zásahu po pozemku další mechanizací. Došlo by velmi rychle k opětovnému utužení půdy.

Obrázek 1 - Rigolační pluh
Obrázek 1 - Rigolační pluh

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.