Pro postřikové poradenství volejte tel 607 011 407.