Odborná poradna

Nový pohled na používání mědi

BS Vinařské potřeby
09. května

Měď je kontaktní přípravek, který preventivně chrání révu vinnou. Mimo fungicidního účinku se jedná i o biogenní prvek, který rostliny v menší míře potřebují pro fotosyntézu a respiraci. V sušině listů by se jeho koncentrace měla pohybovat v rozmezí od 6 do 20 mg.kg. V sušině půdy by měla být měď zastoupena ideálně v maximální koncentraci do 2,7 mg.kg, na dlouhodobě udržovaných vinicích a chmelnicích jsou však tyto hodnoty značně překročené.  

Nastává doba aplikací prvních kontaktních přípravků proti plísni révové. Réva vinná se začíná postupně olisťovat, rostou mladé výhony, je vhodné veškerou zelenou plochu těmito přípravky „oplachovat“. Postřikem by měly být pokud možno zasáhnuty všechny spory hub. Jen tak je možné docílit kontaktními přípravky spolehlivou účinnost. Aby byla ochrana co nejlepší, je třeba v závislosti na ochranné lhůtě přípravku proces opakovat i v dalších následujících obdobích. Doporučené dávky měďnatých fungicidů není vhodné překračovat, je důležité zaměřit se spíše na techniku provedení aplikace. Ve vyšších koncentracích totiž měď působí fytotoxicky, brání příjmu železa a zbrzďuje růst. Je důležité si uvědomit, že tento jev není pro révu vinnou žádoucí v žádné vegetační fázi.

Mezi vinaři jsou měďnaté fungicidy zažitá věc, která funguje a na kterou spoléhají zejména ke konci vegetace. Hrozny se uzavírají, bobule měknou. Je tato doba ale opravdu ta pravá pro aplikaci těžkého kovu, jakým měď bezpochyby je? Je prokázáno, že aplikace měďnatých fungicidů může ovlivnit aromatické látky v hroznech. Nicméně, tento kov se vyznačuje vysokou hustotou a měl by tedy z procesu výroby vína odpadat hned při prvním odkalení moštů sedimentací. Ve víně může vyšší koncentrace mědi působit reduktivně a zanechávat kovovou pachuť. Již v počátečních stádiích kvašení mohou rezidua mědi reagovat s vonnými thioly, což senzorické vlastnosti vín ovlivní. To se týká zejména aromatických odrůd jako Semillon, Cabernet Sauvignon apod. Proto se aplikace měďnatých fungicidů v tomto období jeví spíše jako nevhodná.

Do posledních postřiků je pak vhodné zapojit buď podpůrné prostředky na bázi mořských řas či huminových kyselin či aplikovat listovou výživu s převahou draslíku. Draslík podporuje zvyšování cukernatosti hroznů, zlepšuje vyzrávání dřeva. Přípravky, ve kterých bývá draslík ve vyšší míře obsažen, většinou vykazují zásadité pH, což znepříjemňuje plísním jejich kyselomilný život.

Na českém trhu existuje široká škála různých kontaktních měďnatých přípravků na plíseň révovou. Existují buď ve formě oxichloridu mědi, síranu měďnatého nebo nejvyspělejší a také proti plísním nejvíce agresivní formy mědi hydroxidu měďnatého. Velmi vyspělým přípravkem na poli měďnatých fungicidů je novinka Defender Dry. Součástí tohoto moderního fungicidu jsou různá aditiva ve formě lepidel a smáčedel, která pomáhají vytvořit na listu lepší pokryvnost aplikované kapaliny, brání úkapu a zefektivňují tak ochranu. Tento přípravek je z měďnatých fungicidů v současnosti zřejmě nejvyspělejší a vyniká také výbornou vlastností z pohledu likvidace obalů a bezpečnosti práce - bezprašností.        

Přípravek Forma mědi Obsah CU Hodnota pH
Modrá skalice Pentahydrát síranu měďnatého 120 g/kg 3,5-4,5
Cuproxat SC Síran měďnatý zásaditý 190 g/l 7,1
Kuprikol 250 SC Oxichlorid mědi 250 g/l 6,5-8,0
Kocide 2000 Hydroxid měďnatý 350 g/kg 9,1
Defender Dry Hydroxid měďnatý 350 g/kg 6,0-9,0
Flowbrix Oxichlorid mědi 380 g/l 6,0
Champion 50 WP Hydroxid měďnatý 500 g/kg 8,5
Kuprikol 50 Oxichlorid mědnatý 500 g/kg 6,5-8,0
Funguran-OH Hydroxid měďnatý 500 g/kg 7,0-8,5

Těžební důl na měď

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním