Odborná poradna

Ochrana révy vinné 27. týden

BS Vinařské potřeby
02. července

Zveřejňujeme praktické situační zprávy týkající se stavu na vinicích včetně doporučení na jejich ochranu.

PADLÍ RÉVOVÉ

List révy vinné napadený chorobou padlí révy vinnéDíky bohaté proměnlivosti počasí a poměrně nízké relativní vlhkosti vzduchu zůstává infekční tlak padlí révového na střední, místy až na vysoké úrovni. Tento stav trvá téměř tři týdny a zatím není jednoznačné, jakým směrem se vyvine dál. Proto je mimořádně důležité pokračovat v preventivní ochraně révy pomocí systémových účinných látek. Doporučujeme také provedení zelených prací - vylamovat zálistky a odstranit 2 listy v
zóně hroznů. Nutné je přerušovat sled po sobě aplikovaných účinných látek, aby bylo zamezeno vzniku rezistence. Vhodným přerušovačem je přípravek VIVANDO.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

List révy vinné napadený chorobou plíseň révováRiziko silnějšího nástupu tlaku plísně révové není v současné chvíli významné, avšak situace se může během pár dnů změnit. Vzhledem k silně citlivému období doporučujeme nadále dodržovat preventivní ochranu proti. Přípravky je stejně jako v případě padlí opět dobré vhodně kombinovat a myslet také na zařazení tzv. „přerušovačů” mezi často používanými fungicidy (MELODY COMBI, PEGASO F), jakými jsou  například RIDOMIL COMBI nebo RIDOMIL MZ. Keře révy vinné se plně olistily a tak mají v tuto chvíli systémové látky své jasné opodstatnění.

 

PLÍSEŇ ŠEDÁ

Strategicky doporučujeme vybírat přípravky na plíseň révovou, které současně působí také na omezení rozvoje primárních infekcí plísně šedé (např. MELODY COMBI, PEGASO F nebo PERGADO F). Nyní i v následujících dnech, nejpozději však před uzavřením hroznů, je třeba aplikovat kontaktní fungicidy s přímým účinkem proti plísni šedé (ROVRAL, THIRAM). V boji proti botrytidě je jediným přípravkem obsahujícím kontaktní a současně i systémovou složkou SWITCH. Zde je zaručená nejkvalitnější ochrana z pohledu zabránění hnilobám a musí se také počítat s nejdelší ochrannou lhůtou (35 dní).

Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů révy vinné obsahuje detailní přehled o výskytu škodlivých organismů a doporučení přípravků na ochranu révy vinné dle infekčního tlaku.

Součástí je také výhled počasí na další období.

Ochrana révy vinné 26. týden

Kompletní zprávu zobrazíte kliknutím na obrázek nebo ZDE.

Dotazy vám zodpoví odborná obsluha na BS prodejnách nebo BS konzultant pro oblast vinohradnictví:

Ing. Klára Halouzková
konzultant pro vinohradnictví
halouzkova@vinarskepotreby.cz
+420 607 103 645

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním