Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč

ROZTOK T 50 ml

Kód produktu: 22012
Přidat k oblíbenýmOdstranit z oblíbených
Skladem > 10 ks
Dostupnost na prodejnách
81,82 Kč bez DPH 99,00 Kč s DPH
ks
ROZTOK T 50 ml

Roztok T - určen k důkazu přítomnosti termolabilních bílkovin ve víně. Produkt je možné zakoupit samostatně nebo v rámci Soupravy na analýzu vín.

Upozornění na nebezpečnost:
Signální slovo: Varování. Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Zeptejte se nás

Ohodnoťte produkt* 

Celkové hodnocení

0 %
Nikdo zatím produkt nehodnotil