Odborná poradna

SERENADE – nový biologický přípravek

BS Vinařské potřeby
19. července

SERENADE ASO je nový biologický postřikový suspenzní fungicidní přípravek, který je určený k ochraně polních plodin, zeleniny, révy vinné, ovocných stromů, drobného ovoce, léčivých rostlin a okrasných rostlin proti houbovým chorobám a celkově k posílení odolnosti rostlin.
Přípravek je možné použít v rámci integrované produkce révy vinné, ovoce i zeleniny. Je určen pro profesionální uživatele a vhodný pro ekologické zemědělství. SERENADE ASO obsahuje jako účinnou látku Bacillus subtilis (česky někdy bacil senný) v koncentraci 1000 milion CFU/g. Jedná se o grampozitivní aerobní bakterii, která je nepatogenní, žije běžně v půdě a dokáže produkovat přírodní antibiotikum.

Tento účinný biologický organismus kmene QST713 je zařazen podle klasifikace FRAC do skupiny F6 pod kódem 44 a není k němu známá rezistence. Vzhledem k charakteru přípravku je tedy riziko vzniku rezistence velmi nízké. Dávka pro révu vinnou činí proti plísni šedé a navíc i proti octové hnilobě 4-8 l/ha (200-1000 l vody/ha). Vzhledem ke stále častějšímu výskytu škůdce Drosophila suzukii, který v posledních letech na moravských vinicích v příznivých podmínkách útočí na dozrávající hrozny, může být tento přípravek určitě zajímavý.

V nadstavbovém režimu integrované produkce jej lze použít například jako alternativu přípravku VITISAN, kdy jej můžete vykázat jako jeden ze dvou povinných ekologických přípravků proti plísni šedé. Cenově vychází SERENADE ASO při jedné aplikaci na vinici od 1 416 do 2 832 Kč/ha.

Přípravek koupíte na všech BS prodejnách a e-shopu:

Serenado Aso

 

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním