Odborná poradna

Služby BS akreditované laboratoře

BS Vinařské potřeby
03. dubna

BS laboratoř

Zatřiďovat svoje vína pro účely SZPI můžete v BS laboratoři. Laboratoř společnosti BS vinařské potřeby s.r.o. je zkušební laboratoří č. 1619 akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Díky Osvědčení o akreditaci, které bylo laboratoři uděleno již v roce 2012, může laboratoř provádět rozbory pro SZPI za účelem hodnocení a zatřídění vín a ještě k tomu vaše výsledky vloží na portál farmáře (eAgri) přímo napojený na systém SZPI.

Vzorky jsou přijímány každý den od 7:30 - 16:00 přímo v laboratoři (vchod přes prodejnu). Doba dodání výsledků vám bude ušitá na míru. Při zpracování vzorků pomáhá laboratorní softwarový systém, který zvyšuje kvalitu procesu průchodu vzorků laboratoří.

Nabídka  dalších analýz

Základní analytické rozbory tvoří testy na alkohol, pH, titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny, oxid siřičitý volný a veškerý, cukr (glukóza + fruktóza + sacharóza), extrakty a relativní hustotu. Moderní vybavení umožňuje provádět i takové rozbory jako testy na organické kyseliny, stanovení obsahu dusíku s následným doporučením správné výživy, testy bílkovinné a krystalické stability či stanovení přítomnosti kvasinek. Nabízíme také mikrobiologickou analýzu vína, rozbory půdy a listů spolu s odborným komentářem. A v neposlední řádě poskytujeme enologicko-technologické poradenství přímo v laboratoři, na základě provedených rozborů a senzorického hodnocení našich enologů.  Speciální rozbory mohou v konečném důsledku ušetřit značné prostředky.

Velmi oblíbené a hojně využívané jsou také balíčky rozborů:

  • ANALÝZA HROZNŮ A MOŠTŮ
  • STANOVENÍ KYSELIN
  • CUK+A+TIK
  • ZKRÁCENÝ ROZBOR VÍNA
  • CELKOVÝ ROZBOR VÍNA


Na rozbory se vztahuje BS zákaznická sleva.

Více informací k celé nabídce laboratoře najdete zde, ceník služeb ke stažení zde.

Osvědčení o akreditaci ke stažení ZDE.

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním