Odborná poradna

Začínáme s prvními postřiky

BS Vinařské potřeby
20. března

Před rašením révy se každoročně přistupuje k aplikaci sirnatých postřiků proti přezimujícím škůdcům, kteří jsou původci později se objevující kadeřavosti a plstnatosti.
Hálčivec révový je schopen útočit už v nejranějších fázích rašení, kdy likviduje otevírající se očka. Lístky z těchto oček vyrůstající jsou pak zkadeřené a deformované (viz obr.). Letorosty v průběhu roku velmi špatně rostou a na konci vegetace nedosahují optimální délky.

V loňském roce jsme mohli na více lokalitách vidět především známky plstnatosti, kdy dochází ke tvorbě puchýřků na vrchní straně listů, na spodní straně se objevuje světlá plsť, což později znemožňuje kvalitní průběh fotosyntetických procesů v keřích. Je možné, že na takových místech buď k postřikům sírou nedošlo, nebo nebyly zvládnuty technicky. Sirnaté fungicidy by v tomto období měly plnohodnotně proti přezimujícím škůdcům zasáhnout a udržet tak dobrou kvalitu růstu keřů pro následující sezónu. Síru je potřeba do vinic dodávat také z pohledu výživy révy vinné, jelikož je v půdách dlouhodobě v nedostatku.

Proti hálčivcům, vlnovníkům ale i proti sviluškám je dle registru přípravků na ochranu rostlin možné použít v ekologickém zemědělství například dravého roztoče Typhlodromus pyri. Avšak klasickým přípravkem, po kterém vinař začátkem jara sáhne, je osvědčený  „starý dobrý“ Kumulus. Aplikace probíhá v dávce 15 kg/ha. V současné době již lze KUMULUS plnohodnotně nahradit novým suspenzním přípravkem SULFOMAX, se kterým se při přípravě postřikové jíchy mnohem lépe a bezpečněji manipuluje. Síra je v SULFOMAXu přítomna ve formě mikroelementárních částic, které byly připraveny technologií jemnějšího mletí. Díky tomu lze očekávat přijatelnost rostlinami rychleji. Doporučujeme dávku 15 l/ha při zachování stejné koncentrace účinné látky (80 % elementární síry) a srovnatelné ceně.  Postřik provádějte těsně před rašením, jakmile začnou pukat ochranné obaly oček. Ideálně při teplotě vyšší než 16 °C. Postřiková kapalina by měla důkladně omýt stařinu i plodné dřevo.

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním