Analýza půdy

BS Vinařské potřeby
03. listopadu

Půdní úrodnost charakterizujeme jako schopnost půdy zajišťovat rostlinám nezbytné podmínky pro jejich růst a vývoj. Úroveň jednotlivých půdních parametrů je pak důležitým ukazatelem budoucích výnosů na vinici a kvalitativních parametrů sklizně.

Úrodnost každé vinice je specifická, dynamická a závisí na řadě faktorů fyzikálních, chemických a biologických. Každý rok si réva z půdy „bere svoje“, přičemž dochází k úbytku živin, humusu a s tím spojené minimální proměně hodnoty pH. Roční odběr živin je přitom charakteristický pro danou odrůdu, půdní typ a je také specifický dle průběhu aktuálního ročníku. Pro představu, na vinicích bývá průměrný roční odběr základních živin N 50-70 kg/ha, P2O5 11-23 kg/ha, K2O 50-90 kg/ha a sekundárních živin MgO 14-20 kg/ha, CaO 50-70 kg/ha, S 10-20 kg/ha (srovnatelné s odběrem fosforu).


Zásadním faktorem, který ovlivňuje vitalitu mladých výsadeb a jejich správné vzcházení, je kvalitně vyhnojená půda. Minerální hnojiva poskytují révě rychle přístupné živiny, organickým hnojením dodáváme půdě úrodnost a sílu. Nyní nastává optimální doba pro provedení půdních rozborů, které pomohou zmapovat, který půdní parametr je potřeba upravit.

V letošním roce nabízíme dva druhy půdních rozborů – základní a rozšířený. Základní typ je de facto stručnější varianta rozboru a je vhodná zejména do vinic, které jsou plodné a bývají pravidelně zásobeny organickými hnojivy.

Do základního rozboru půd jsou zahrnuty stanovení: pH, fosfor, draslík, vápník, hořčík.

Rozšířený rozbor nabízí navíc analýzu obsahu humusu a dusíku. Rozšířený rozbor doporučujeme zvláště pro vinice před výsadbou, kde humus určuje budoucí prosperitu vinice a pomáhá mladým sazenicím poutat živiny. Také správný poměr mezi dusíkem a humusem je pro mladou vinici velmi důležitý.
V případě, že humus v půdě chybí, což na základě rozborů zjišťujeme velmi často, je ideální volbou paralelní výsev zeleného hnojení (BS Vitis Zelené hnojení před výsadbou  nebo BS Vitis Zimní zelené hnojení - viz e-shop).

Po provedení rozborů půdy vám prostřednictvím protokolu či osobního poradenství navrhneme optimální hnojivo pro vaši vinici.

Pokyny pro odběr půdy ke stažení ZDE.

 

Charakteristiku nabízených minerálních hnojiv BS vinařské potřeby můžete stáhnout ZDE.

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 519 347 531

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním