Pro postřikové poradenství volejte tel 607 011 407.

Hodnota titrovatelných kyselin - BS vinařské potřeby

Hodnota titrovatelných kyselin - BS vinařské potřeby

Sklep

Proč jsou titrovatelné kyseliny nižší než součet jednotlivých kyselin?

Proč jsou titrovatelné kyseliny nižší než součet jednotlivých kyselin?

V poslední době jsou stále častější dotazy na rozdíl mezi titrovatelnými kyselinami a součtem organických kyselin.

Pokud sečteme jednotlivé kyseliny ve víně vyjádřeny jako ekvivalent kyseliny vinné (celkové kyseliny), bude jejich hodnota vždy vyšší než hodnota veškerých titrovatelných kyselin. Je to proto, že celkové kyseliny jsou součtem všech aniontů organických kyselin v roztoku, zatímco titrovatelné kyseliny jsou jen celkové dostupné ionty vodíku v roztoku.
Titrovatelné kyseliny budou vždy nižší, než by se očekávalo od koncentrace organické kyseliny (Boulton et al.1996). Je to proto, že analýza celkových kyselin měří jak disociované, tak nedisociované formy každé jednotlivé kyseliny (tzn. je to suma volných a neutralizovaných kyselin.

Zdroj: Ing. Miloš Vidlář