Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Nevysazovat „naslepo“, ale důkladně se věnovat hnojení před výsadbou - BS vinařské potřeby

Nevysazovat „naslepo“, ale důkladně se věnovat hnojení před výsadbou - BS vinařské potřeby

Vinice

Právě nastal vhodný čas pro provedení půdního rozboru.

Půdní rozbor je zcela zásadní před výsadbou révy vinné, ale také v případě, že se objeví jakékoliv problémy v plodných vinicích. Právě nastal vhodný čas pro provedení půdního rozboru.
Půda začíná postupně na povrchu osychat a jsou proto vhodné podmínky pro provedení odběru půdního vzorku a rozboru půdy.

Zejména před výsadbou vinice je velmi důležité vědět, jaké jsou půdní a výživové podmínky na daném stanovišti. Jakékoliv zásahy směřující k úpravě výživového stavu půdy se provádí výrazně lépe na volné půdě, než-li po výsadbě révy vinné. Jakékoliv výživové problémy, které se projeví v plodné vinici, se velmi obtížně provádí, protože již není možné provést radikální zásah do půdy.

Při půdním rozboru se je třeba zaměřit především na pH půdy, obsah humusu a hlavní makroprvky.

V rámci rozboru půdy před výsadbou se nestanovuje dusík (N). Dusík je v půdě velmi pohyblivý a po výsadbě révy už může být jeho obsah zcela odlišný od obsahu při provádění půdního rozboru. Dusík se také před výsadbou vždy dodává do půdy prostřednictvím zásobního hnojení organickými hnojivy. Lze proto předpokládat, že obsah dusíku bude v půdě dostatečný. Z organických hnojiv se dusík uvolňuje také pozvolna, v závislosti na půdních podmínkách, takže může být k dispozici delší dobu. V rámci půdního rozboru je velmi důležité stanovovat obsah humusu. Obsah humusu v půdě může nepřímo naznačovat také na stav dusíku v půdě.

Půdní rozbor Půdní rozbor

Obsah humusu je také velmi důležitý pro volbu strategie péče o půdu. Je také třeba zdůraznit, že různé půdní druhy mají různý potenciál a schopnost vázat organickou hmotu v půdě. V písčitých půdách je proto obvykle nižší obsah humusu, než v půdách s vyšším podílem hlinitých a jílovitých částic. Z toho se potom odvíjí i potenciál k různému ošetřování půdy ve vinici.

Zlepšení stavu humusu v půdě se proto nejlépe dosáhne prostřednictvím organického hnojení před výsadbou. Pro viniční půdy před výsadbou nedostačuje pouze aplikace minerálních hnojiv, ale je třeba využít také hnojiva organická. Také trendem posledních let a ekologického vinohradnictví je směřovat ke zlepšení půdních vlastností formou organických hnojiv, které je ve vztahu k půdě daleko přirozenější než dodávání, často vysokých dávek minerálních hnojiv.

V této souvislosti je velmi cenné využívání kompostů. Ve formě kompostu je do půdy dodávaná organická hmota v příznivějším stavu než ve formě chlévského hnoje. Při hnojení chlévským hnojem totiž musí ještě docházet k rozkladu slámy, k čemuž se dále spotřebovává dusík. Kompost představuje formu, kde jsou živiny daleko rychleji využitelné. Díky své struktuře také kompost velmi příznivě zlepšuje půdní vlastnosti zejména strukturu a pórovitost půdy. Optimální obsah humusu v půdě zlepšuje hospodaření s vodou a zároveň pozitivně působí na zakořenění révy vinné.

V rámci makroprvků se stanovuje draslík (K), fosfor (P) a vápník. Pěstitelé révy vinné již dobře chápou význam jednotlivých makroprvků. Velmi důležité je však také dobré pochopení vzájemných vztahů těchto prvků v půdě. Jednotlivé živiny se totiž mohou navzájem podporovat v přijatelnosti, ale při nevhodném obsah mohou naopak také omezovat přijatelnost. Výživový problém potom vzniká nikoliv z nedostatku živiny v půdě, ale na základě blokování v příjmu jinou živinou. Je proto důležité, aby byly živiny v půdě zastoupené v optimálním množství. Výrazné přehnojení některou z živin vede často k problémům, které není možné jednoduchým způsobem odstranit.

Vysoký obsah tohoto prvku

Snižuje přístupnost následujících prvků

dusík

měď

fosfor

zinek, železo

draslík

hořčík

hořčík

draslík, vápník

vápník

hořčík, draslík, bor, železo, zinek, mangan

Vápník může omezovat příjem draslíku a hořčíku zejména na vápenatých půdách s vysokým pH, obsahem uhličitanu vápenatého, aktivního vápna a velmi vysokým podílem Ca ve vztahu k výměnné kapacitě kationů (přes 90% Ca).

Vysoký obsah tohoto prvku

Podporuje přístupnost následujících prvků

měď

železo

dusík

hořčík

draslík

mangan, železo

fosfor

hořčík

hořčík

fosfor


Vzájemné vztahy mezi jednotlivými živinami

Z pohledu pěstování révy vinné jsou zcela zásadní vztahy mezi vápníkem, hořčíkem a draslíkem. Vztahy mezi draslíkem a hořčíkem mohou způsobovat v případě nepříznivých hodnot růstové problémy ve vinicích.

Rozbor půdy před výsadbou nebo i v plodné vinici je velmi důležitý, protože umožní předcházet výrazným problémů s růstem révy vinné, výnosem nebo kvalitou hroznů.

V nabídce služeb najdete 3 druhy půdních rozborů. Pokyny pro odběr půdního vzorku najdete ZDE

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.