Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Nové přípravky určené k boji proti ESCA

Nové přípravky určené k boji proti ESCA

Vinice

Již delší dobu se zkouší nejrůznější možnosti prevence nebo dokonce přímé ochrany proti houbovým patogenům, které ESCA způsobují.

ESCA se v posledních letech jeví jako nejvýznamnější choroba kmínku révy vinné. Nejednou jsme se už přesvědčili, že dokáže po zdravotní stránce naše malebné vinice nelítostně decimovat. Na vzniku ESCA se podílejí endofytické houby Phaeomoniella chlamydosporaPhaeoacremonium aleophilum a také Fomitiporia mediterranea. Všechny houby způsobující ESCA jsou schopné v rostlině přežívat mnoho let a způsobovat opětovnou infekci. Napadené révové keře postupně chřadnou a nakonec odumírají. Chřadnutí pak může probíhat i několik let, během nichž výrazně klesá výnos a kvalita hroznů. Je již známým faktem, že k infekci révových keřů dochází nejčastěji přes řezné rány. Největší riziko nákazy proto hrozí nyní při zimním řezu, především přes velké řezné rány.

Již delší dobu se zkouší nejrůznější možnosti prevence nebo dokonce přímé ochrany proti houbovým patogenům, které ESCA způsobují. Tato choroba se výrazněji projevuje především ve výsadbách starých 7-10 let. Pochopitelně vždy záleží na kvalitě řezu. A tak se stává, že vinice ve stáří 20 let mohou fungovat s vynikajícím zdravotním stavem, ale mohou se také objevit vinice, kde se již v 7. roce projevoví známky napadení. Zhruba od 7. roku po výsadbě je proto třeba výskytu ESCA věnovat zvýšenou pozornost a využívat vhodné postupy, jak tomu zabránit. Ideálně ve formě preventivních ošetření účinnými přípravky.

V případě vysoké četnosti řezných ran na vrcholu kmínku je často praktikováno zmlazení kmínku. Takto však vzniká velká řezná rána a vysoké riziko napadení ESCA. Ošetření vhodnými přípravky v místě řezu se v takových případech jeví jako nezbytná prevence. Při velkých řezných ranách pravidelně dochází k oslabení révového keře, vytvoření vstupního místa pro houbové patogeny a omezení životnosti révového keře. V místě řezu dochází k prosychání dřeva a nedokonalému zacelení řezných ran. K optimálnímu uzavření ran a tvorbě kalusu dochází u teplomilných rostlin až při teplotách okolo 25 °C, což se v našich podmínkách v období zimního řezu logicky vylučuje.

Vysychání může poškozovat vodivá pletiva v rostlině a omezovat nebo úplně zastavit tok živin a vody do keřů. Platí pravidlo, že čím větší je řezná rána a čím starší je dřevo, tím rychleji se síří vysychání a poškození rostliny, je vyšší pravděpodobnost chřadnutí a kompletní zasychání rostlin. Je možné se pokusit o revitalizaci révového kmínku, založit nový způsob řezu a preventivně působit proti ESCA tím, že dojde k odstranění poškozené vrcholové části kmínku a zbavení se části keře s velkým počtem řezných ran. Čím dříve se k tomuto kroku přistoupí, tím lépe. Ideálně je třeba provést zpětný řez na níže postavený letorost.

Mnoho řezných ran na vrcholu kmínku révy velmi často způsobuje chřadnutí a odumírání keře
Mnoho řezných ran na vrcholu kmínku
   
  Ponechání vhodně postaveného letorostu na keři
Ponechání vhodně postaveného letorostu na keři často způsobuje chřadnutí a odumírání keře.

Na keři je po řezu ideálně ponechán vhodně postavený letorost. Část dřeva, která postupně proschne je potom možné ve druhém nebo třetím roce po revitalizaci odstranit. Tím, že se odstranění provede v proschlé části, nebude již dřevo hlouběji prosychat.

Při výše popsaném způsobu revitalizace vznikne jen jedna velká řezná rána, kterou je nezbytné ošetřit vhodným fungicidem určeným na prevenci choroby ESCA. Představujeme v tomto kontextu tři nové přípravky k dostání na našich prodejnách – BLOCCADE, TESSIOR a VINTEC. Všechny přípravky jsou určeny pouze pro vinaře disponující certifikátem způsobilosti k nakládání s přípravky na ochranu rostlin.


BLOCCADE

BLOCbloccadeCADE je pomocný prostředek na bázi polymerů určený k ošetření ran po řezu. Na ošetřeném povrchu dřeva vytváří nepropustnou bariéru, která chrání rostlinu před průnikem patogenů do jejích pletiv. Přípravek chrání révu po řezu také proti patogenům způsobujícím choroby kmínku jako ESCA a eutypové odumíráníPřípravek nezanechává rezidua, snadno se aplikuje běžně používanými postřikovači a je povolen k použití do ekologického zemědělství. Pomocí polymerů vytvoří na řezné ráně film nepropustný pro patogeny.

 


TESSIOR

Spolehlivou ochranu proti ESCA a eutypovému odumírání révy poskytuje i naše další novinka TESSIOR. Přípravek disponuje dvojitou ochranou a kombinuje protektivní, kurativní i eradikativní účinek na rostliny. Aplikace je možná již od -3 °C, tj. v typicky zimních podmínkách pro řez. Účinnými látkami zde jsou boskalid 10 g/l a pyraklostrobin 5 g/l, čímž se vylučuje použití v ekologickém vinohradnictví. TESSIOR působí lokálně přímo v místě infekce. Polymer, který je postřikem nanesen na řeznou plochu, vytvoří po zaschnutí odolný film bránící sporám hub vniknutí do pletiv. Kombinací obou účinků dochází k významné redukci klíčení spor a pronikání patogena do struktury dřeva révy vinné. Výhodou je, že se přípravek neředí vodou a je tak připraven k okamžité aplikaci na suché řezné plochy co nejdříve po řezu révy (max do 5 dnů). Barevné provedení přípravku navíc umožňuje vizuální kontrolu provedené aplikace.VINTEC

VINTEC představuje další biologický fungicid působící proti komplexu patogenů dřeva révy vinné (ESCA). Přípravek účinkuje tak, že velmi rychle kolonizuje dřevo a houbový patogen nemá dále prostor se prosazovat. Dalším způsobem účinku je produkce enzymů, které hubí patogenní houby na povrchu dřeva. Přípravek se aplikuje po řezu, kdy je réva ve stadiu na počátku nalévání pupenů/očka uvnitř pupenů se začínají zvětšovat. Aplikaci je nutné provést co nejdříve po řezu při teplotách nad 10 °C a min. 24 hodin bez deště. Lze jej použít také ve školkách pro máčení nebo postřik roubů a podnoží. Máčení sazenic před výsadbou výrazně zvyšuje vitalitu růstu a podporuje tvorbu většího kořenového systému. Je doporučována pravidelná každoroční aplikace s cílem výrazně zvýšit účinek přípravku. VINTEC je šetrný z hlediska ekologie.

 

Tab. Srovnání parametrů přípravků BLOCCADE, TESSIOR, VINTEC v boji proti ESCA.

Přípravekfunkceúčinná látkaškodlivý činiteldávka EKO
BLOCCADEošetření ran rostlinStyren-akrylátový kopolymer (54,5 %)ochrana ran po řezu, ochrana ran po mechanickém poškození roubování, očkovánímax 30 l/haANO
TESSIORfungicidBoskalid (10 g/l) Pyraklostrobin (5 g/l)chřadnutí a odumírání révy (ESCA), eutypové odumírání révy20 l/haNE
VINTECfungicidTrichoderma atroviride, kmen SC1 (10 miliarda CFU/g)chřadnutí a odumírání révy (ESCA)200 g/haANO
 
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
E-mail: bilovice@vinarskepotreby.cz
Tel: 607 011 407