Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Proč je důležitý půdní rozbor?

Proč je důležitý půdní rozbor?

Vinice

Rozbor půdy ukazuje živiny v půdě, které jsou obsažené v půdě nebo potenciálně přístupné pro rostlinu.

Rozbor půdy je zcela nezbytný před výsadbou nové vinice.
Zejména v době, kdy často dochází na podzim k vyklučení staré vinice na jaře následujícího roku k nové výsadbě, je úprava živin v půdě prostřednictvím hnojení zcela zásadní. Důležitost tohoto půdního rozboru se několikanásobně zvyšuje, jestliže se i ve staré vinici objevovaly výživové problémy. 

Jakékoliv hnojení se provádí podstatně jednodušeji na volné ploše než-li po výsadbě ve vinici s opěrnou konstrukcí. U vinic, kde se plánuje výsadba na jaře 2022, by se proto měl půdní rozbor provést už v tomto období, aby bylo dostatek času na interpretaci půdního rozboru a přípravu na hnojení.

Příznaky výživových problémů se mohou objevovat také v plodných vinicích. V plodných vinicích je potom nejvhodnější objasnit souvislosti mezi obsahem živin v půdě a příjmem živin rostlinou. Rozbor půdy a listových řapíků pomáhá přesně stanovit přístupnost a přijatelnost živin. Rozbor půdy ukazuje živiny v půdě, které jsou obsažené v půdě nebo potenciálně přístupné pro rostlinu. Rozbor listových řapíků potom ukazuje, jaké množství živin rostlina skutečně přijímá. Vhodné je potom vzájemné porovnání a objasnění důvodů, které případně omezují přijatelnost živin.
 

I když jsou v půdě živiny obsažené v dostatečném množství nebo dokonce v nadbytku, může docházet k omezení příjmu některých živin a k výživovým problémům. Hlavním důvodem omezeného příjmu některých živin může být pH půdy a vzájemné poměry mezi živinami.

Dostupnost živin v půdě je závislá na hodnotě pH půdy. Rozpustnost většiny prvků se v lehce kyselých podmínkách zvyšuje. Se zvyšující se hodnotou pH, která se blíží hodnotě 7, klesá rozpustnost fosforu, hořčíku, železa, manganu, boru, mědi a zinku. Jestliže klesá hodnota pH do výrazně kyselých hodnot, klesá rozpustnost manganu a mědi. U těžkých půd je optimální hodnota pH vyšší než u lehkých. U lehkých půd je dostupnost živin důležitější. Většina živin je při nižších hodnotách pH rozpustnější a pro révu vinnou lépe přijatelná. Proto je optimální hodnota pH pro lehké půdy nižší než pro těžké. Čím vyšší je také obsah humusu v půdě, tím níže leží optimální hodnota pH. Je-li je hodnota pH půdy nízká, je vhodné vápnění. Tato skutečnost je velmi důležitá zejména v rámci přípravy půdy před výsadbou vinice.

Nerovnováha v chemismu půdy může vést k omezenému příjmu živin, které mohou být nevyužitelné u révy vinné, přestože jsou v půdě k dispozici, v přiměřeném množství.

Z pohledu výživy a hnojení révy vinné je důležitá znalost vzájemných vztahů mezi jednotlivými prvky. Živiny, které se nachází v půdě, se mohou navzájem podporovat, anebo blokovat. Příznaky nedostatku některého prvku proto nemusí být způsobené přímým nedostatkem živiny, ale tím, že se sice v půdě nachází dostatečná zásoba konkrétní živiny, ale její příjem blokuje jiná živina.
 

VYSOKÝ OBSAH TOHOTO PRVKUSNIŽUJE PŘÍSTUPNOST NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ
dusíkměď
fosforzinek, železo
draslíkhořčík
hořčíkdraslík, vápník
vápníkhořčík, draslík, bor, železo, zinek, mangan
Vápník může omezovat příjem draslíku a hořčíku zejména na vápenatých půdách s vysokým pH, obsahem uhličitanu vápenatého, aktivního vápna a velmi vysokým podílem Ca ve vztahu k výměnné kapacitě kationů (přes 90% Ca).
  
VYSOKÝ OBSAH TOHOTO PRVKUPODPORUJE PŘÍSTUPNOST NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ
měďželezo
dusíkhořčík
draslíkmangan, železo
fosforhořčík
hořčíkfosfor

Tato skutečnost se potvrzuje v mnoha půdních rozborech. Z pohledu výživy révy vinné je zcela zásadní především poměr mezi draslíkem a hořčíkem (K/Mg). V případě, že je poměr mezi K/Mg nižší než 1,7:1 může díky vysokému obsahu hořčíku v půdě docházet k projevu hořkých tónů ve víně. Velmi vysoký obsah hořčíku v půdě může omezovat přijatelnost draslíku. Díky nevhodnému poměru K/Mg může docházet také k vadnutí hroznů, kdy třapina zůstává zelená, ale bobule zavadají. Dochází tím k poklesu výnosu, ale také zhoršení kvality bobule.
Příznaky nedostatku draslíku na listech. vadnutí hroznů

Příznaky nedostatku draslíku na listech.                             Vadnutí hroznů

 

V mnoha viničních půdách se také objevuje velmi vysoký obsah vápníku. A také vápník následně může omezovat přístupnost mnoha živin, jak ukazuje tabulka.
 

BS laboratoř nabízí 3 druhy půdní rozborů - viz článek ZDE.
Pokyny pro odběr vzorku půdy ZDE.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.