Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Průzkum půdního profilu před výsadbou nové vinice

Průzkum půdního profilu před výsadbou nové vinice

Vinice

Průzkum půdního profilu je před novou výsadbou nezbytností. Představuje svislý řez půdou. Půdní horizonty vytvářejí pedon, který představuje půdní těleso, ve kterém je možné rozlišit diagnostické horizonty. Jednotlivé vrstvy půdních horizontů potom mohou naznačovat různé půdní typy nebo subtypy.

V různých viničních půdách je možné pozorovat rozdíly v půdním profilu z pohledu uspořádání diagnostických horizontů. Průzkum půdního profilu je důležitý ke zhodnocení biologických, fyzikálních a biochemických vlastností půdy.

Průzkum půdního profilu má naznačit půdní proměnlivost stanoviště. Réva vinná se většinou pěstuje na svahovitých pozemcích. Vzhledem k reliéfu terénu proto nelze předpokládat, že bude půdní profil homogenní na celé ploše pozemku. Svůj významný vliv sehrává dlouhodobé erozní působení. Vlivem eroze proto může docházet k přesunu půdních částic. Existují proto rozdíly v půdním profilu v rámci jedné plochy a také mocnosti půdního horizontu.

Následující obrázky ukazují rozdíly v půdním profilu v rámci jednoho svahu. Na obrázcích 1, 2 a 3 je názorně vidět, jak mě mění mocnost humózního horizontu a mění se umístění horizontu s vyšším podílem jílovitých částic. Je proto zcela zřejmé, že půdní podmínky mohou být v různých částech svahu odlišné.

Obrázek 1 - půdní profil Morava - spodní část svahu.     

  

Obrázek 2 - půdní profil Morava - střední část svahu.

Obrázek 3 - Půdní profil Morava - horní část svahu.

Průzkum půdního profilu je nezbytný před zakládáním vinice. Dalo by se dokonce říct, že průzkum půdního profilu by se měl dělat s takovým předstihem, aby bylo možné na základě výsledků objednat révové sazenice a určit spon výsadby.

Průzkum půdního profilu by měl naznačit především schopnost zakořenění révového keře. Réva vinná potřebuje určitý podíl půdního profilu ke svému zakořenění, čerpání vody a živin z půdy. Struktura půdního profilu naznačuje schopnost zakořenění révy vinné do nižších vrstev půdního profilu (obrázek 4). Jestliže půdní podmínky umožní révě vinné zakořenění do hloubky, je možné volit také hustší spon výsadby, s vyšším počtem keřů na hektar. Réva vinná totiž získán dostatečný objem půdního prostoru v hlubších vrstvách půdy. Jestliže má réva vinná schopnost zakořenění do hloubky, může být přirozeně také odolnější k abiotickým stresům, zejména suchu.

Obrázek 4 - Půdní profil umožňující zakořenění révy vinné do hloubky

V půdním profilu se však mohou vyskytovat také horizonty, které neumožní zakořenění révy vinné do hloubky (obrázek 5).  Je proto třeba pečlivě vyhodnotit, v jaké části půdního profilu může réva vinná zakořenit. Čím menší je hloubka půdního profilu, která umožňuje zakořenění révy, tím širší by měl být spon výsadby. Je proto třeba mít na paměti, že réva potřebuje určitý prostor pro zakořenění a v daném případě je potom třeba najít prostor v určité části půdního profilu.

Obrázek 5 - Nepropustné vrstvy v půdním profilu.

Na základě tohoto průzkumu je také možné provést výběr podnože. Architektura kořenového systému je genetickou vlastností podnoží. Také spon výsadby však může zakořenění ovlivnit, díky konkurenci mezi kořeny sousedních keřů. Výběr podnože je proto jednodušší, jestliže má réva schopnost zakořenit do hloubky. V takových podmínkách je potom rozhodující intenzita růstu podnoží a také vztah s intenzitou růstu naštěpované odrůdy. Je proto možné vybírat ze všech standardně používaných podnoží – SO4, Kober 5BB, Kober 125AA, Craciunel 2 nebo Teleki 5C.

Výběr podnože je výrazně důležitější, jestliže půdní horizonty neumožní zakořenění révy do hloubky. V tomto případě je také uvažovat zda bude ve vinici závlaha, jakým způsobem se bude provádět hnojení a ošetřování půdy ve vinici. Bude proto vhodné vyhnout se podnožím, které jsou méně odolné k suchu a naopak využívat podnože s dobrou odolností k suchu (Kober 5BB, Kober 125AA nebo Craciunel).

V půdních podmínkách s nepropustnými půdními horizonty se potom může využívat kapková závlaha. Prostřednictvím kapkové závlahy je možná aplikovat také hnojiva. Tato možnost je velmi důležitá, protože jestliže réva vinná zakoření v horních 30-50 cm půdy, potřebuje dodávat i výživu. Samotná závlaha by totiž mohla vést k vymývání živin a u révy by se mohly projevovat příznaky nedostatku živin. V zavlažovaném půdním profilu vytvoří réva vinná hustý kořenový systém, díky optimálním vláhovým poměrům (obrázek 6).

Obrázek 6 - Mělký a hustý kořenový systém ve vinici se závlahou.Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.