Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Vhodný čas pro založení trvalého ozelenění - BS vinařské potřeby

Vhodný čas pro založení trvalého ozelenění - BS vinařské potřeby

Vinice

Nyní je správný čas pro zakoupení ozeleňovacích směsí pro trvalé ozelenění vinic a jejich výsev.

BS ozeleňovací směsi do vinic

Ozelenění je dnes nedílnou součástí pěstování révy vinné. Ozelenění by mělo vytvořit příznivé prostředí pro révu vinnou, ve kterém bude možné dopěstovat kvalitní hrozny. Jestliže ozelenění prospívá a réva vinná strádá, je systém založený špatným způsobem a je nefunkční.

Základem úspěšného ozelenění je potenciál půdy k tomu, aby bylo možné pěstovat révu vinnou i ozeleňovat vinici. Ukazatelem tohoto potenciálu je obsah humusu a také schopnost půdy k obohacování o organickou hmotu. Optimální obsah humusu se liší podle půdního druhu, ale obecně lze za optimum považovat hodnoty mezi 2-3%. V takových půdách je možné využívat systémy trvalého ozelenění. V půdách s nižším obsahem humusu je vhodné využívat systémy krátkodobého ozelenění, které slouží také jako zelené hnojení. Díky mineralizaci zelené hmoty dochází ke zlepšování obsahu humusu, ale také celkových půdních podmínek. Půdy s vyšším obsahem humusu jsou příznivé pro příjem živin a réva vinná na takových půdách méně podléhá stresovým situacím.

Ozelenění vinic je také důležitým protierozním opatřením. Réva vinná se pěstuje na svazích, které jsou příznivé pro vznik eroze. Ozelenění vinic potom erozi omezuje. Je proto také vhodné začít vhodným způsobem ozeleňovat i nové výsadby.

Další pozitivní stránkou ozelenění je omezení zhutnění půdy. Zhutnění půdy může negativně ovlivňovat vývoj kořenového systému, příjem vody a živin. Vhodný způsobem ozelenění potom může zhutnění půdy zmírňovat.

Trvalé ozelenění může být založené výsevem ozeleňovací směsi nebo ze spontánní vegetace. Výsev se obvykle provádí na jaře a směs zůstává ve vinici nejčastěji 3 - 5 let. Právě z důvodu ztráty druhové biodiverzity směsi a také utužení půdy je vhodné ozelenění po této době obnovovat.

Nejčastěji používaným systémem trvalého ozelenění je ozelenění každého druhého meziřadí. V druhém meziřadí je možné půdu ošetřovat systémem černého úhoru nebo použít krátkodobé ozelenění. Přechod na intenzivnější systémy ozelenění je vhodné provádět postupně. Pokud réva dobře prospívá a nedostává se do stresu, je možné využívat trvalé ozelenění každého meziřadí. Celoplošné ozelenění vinice je až úplně posledním krokem. Jestliže dojde ihned k celoplošnému ozelenění vinice, může se na révě vinné výrazně projevit konkurenční vztah a dojít k omezení růstu, výnosu a kvality.

Vhodné je druhově rozmanité složení směsi. Počet použitých druhů by se měl optimálně pohybovat mezi 5-10. Základem by měly být druhy z čeledi bobovité (Fabaceae), doplněné druhy z čeledi brukvovité (Brassicaceae) a ostatními druhy. Druhy z čeledi lipnicovité (Poaceae) by měly být zastoupené v menším množství, protože hlavní úloha těchto druhů je zpevnění povrchu půdy a omezení utužení půdy při pojezdech mechanizace. Důležitá je kombinace jednoletých a víceletých druhů. Jednoleté, rychle rostoucí druhy zajistí rychlý pokryv půdy po výsevu. Víceleté druhy potom dominují v ozelenění v následujících letech.

Ozelenění se během vegetace mulčuje, válí nebo kosí. Přínos pro zvýšení obsahu organické hmoty může být průměrný, protože zelená hmota většinou leží na povrchu ozelenění, není v přímém kontaktu s půdou a mineralizuje pomaleji. Určitý podíl dusíku se může také uvolňovat do ovzduší.

V případě, že by ozelenění způsobovalo stres révě vinné je možné ozelenění podřezat, rozrušit nebo zadiskovat do půdy.

Nyní je proto nejvhodnější čas pro zakoupení ozeleňovacích směsí pro trvalé ozelenění vinic a jejich výsev.

Nabízíme 2 druhy ozeleňovacích směsí, které můžete zakoupit na BS prodejnách, ale i v e-shopu:

Ozeleňovací směs VINICE EKONOM​                 Ozeleňovací směs VINICE EXTRA
Ozeleňovací směs VINICE EKONOM     Ozeleňovací směs VINICE EXTRA

Kompletní informace o nabízených směsích pro trvalé ozelenění ZDE.


Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.