Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Vitální vinice s ozeleněním přes zimu - BS vinařské potřeby

Vitální vinice s ozeleněním přes zimu - BS vinařské potřeby

Vinice

Nyní je nejvhodnější termín pro výsev ozeleňovacích směsí.

Průběh počasí vytváří příznivé podmínky pro využití výhod sezónního ozelenění, v tomto případě ozelenění přes zimní období. Je proto právě nejvhodnější termín pro výsev ozeleňovacích směsí. Ozelenění přes zimu přináší do vinice především pozitivní působení na půdu a révu vinnou. 

Letošní rok byl srážkově bohatší než předchozí. Ve vinicích se proto mohlo častěji projevit zhutnění půdy v meziřadích, která jsou během vegetace udržovaná černým úhorem. Druhy rostlin, které se využívají pro ozelenění přes zimu, pozitivně působí právě na strukturu půdy. Je proto vhodné využívat směs složenou z několika druhů, než-li vysévat pouze jeden druh. Více různých druhů potom může přinášet více pozitivního do vinice. Optimální je, aby rostliny vytvořily na podzim dostatek zelené hmoty a půda tam byla chráněná proti působení holomrazů.

Další předností ozelenění přes zimu je ochrana proti erozi. Stále častěji je ve vinicích vidět negativní důsledky eroze. V závislosti na zimní vláze a jarních srážkách může zůstat ozelenění ve vinici třeba až do května a poskytovat delší dobu protierozní ochranu.

Velmi velkou předností je schopnost zlepšovat obsah organické hmoty v půdě a také výživu révy vinné. V zimním období réva nepřijímá živiny kořenovým systémem z půdy. Příjem živin z půdy ustává po zaměkání a živiny se potom v révovém keři pouze přesunují. I v zimním období jsou v půdě živiny a mohou je přijímat právě druhy, které se využívají pro ozelenění. Živiny jsou potom uložené v zelené hmotě ozeleňovacích druhů.

V jarním období potom dochází k zapravení zelené hmoty do půdy. Díky rozkladu této zelené hmoty se mohou živin dostávat do půdy a réva vinná má potom schopnost tyto živiny využívat. Mnoho praktických pokusů ukazuje, že právě ozelenění přes zimu může být dobrým zdrojem dusíku pro révu. Réva vinná má totiž dusík k dispozici přibližně v období, kdy má největší potřebu dusíku.

Ozelenění přes zimu je proto velmi důležitou součástí organické a ekologické výživy révy vinné. K výživě révy vinné slouží to, co vytvořila samotná příroda. Pozitivní je také zlepšování obsahu humusu v půdě. Dobrý obsah organické hmoty v půdě zlepšuje půdní vlastnosti, příjem vody a živin a vede k omezení náchylnosti révy vinné ke stresům.

V jarním období může docházet k zapravení ozelenění v závislosti na vláhových poměrech. Při suché zimě a jaru dojde k zapravení dříve. Ozelenění je vhodné nejdříve pomulčovat, aby došlo k rozdělení rostlin na menší části. Vhodné je nechat zelenou hmotu 7-14 dnů zavadnout. Následně je potřeba rostlinnou hmotu zapravit do půdy. V žádném případě není vhodná hluboká orba, která by znemožnila přístup kyslíku k rostlinné hmotě a ovlivnila mineralizaci.

Pro ozelenění přes zimu je možné využívat přezimující druhy, ale také nepřezimující druhy, které již na podzim vytvoří větší podíl zelené hmoty.

Druhově bohatá ozimá směs     Rostliny z čeledi brukvovité v ozimém ozelenění
Druhově bohatá ozimá směs                                                     Rostliny z čeledi brukvovité v ozimém ozelenění.

Vhodné druhy pro ozelenění přes zimu jsou: žito ozimé, ředkev olejná, vikev ozimá, svazenka vratičolistá nebo hořčice bílá.  

Rostliny je možné využívat také v těchto směsích:

Ředkev olejná – žito ozimé – vikev ozimá – jetel nachový.

Žito ozimé – vikev ozimá – hořčice bílá – svazenka vratičolistá.

Žito ozimé – ředkev olejná – vikev setá

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

 

Nyní je proto vhodný čas pro pořízení ozeleňovacích směsí pro trvalé ozelenění vinic a jejich výsev.

Nabízíme 2 druhy ozeleňovacích směsí, které můžete zakoupit na BS prodejnách, ale i v e-shopu:

Ozeleňovací směs VINICE EKONOM​                 Ozeleňovací směs VINICE EXTRA
Ozeleňovací směs VINICE EKONOM     Ozeleňovací směs VINICE EXTRA

Kompletní informace o nabízených směsích pro trvalé ozelenění ZDE.