Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Využití HUMAC® Agro k revitalizaci plodných vinic

Využití HUMAC® Agro k revitalizaci plodných vinic

Vinice

HUMAC® Agro je proto důležitou součástí revitalizace vinice, protože představuje zdroj živin, podílí na zpřístupnění a lepším příjmu živin, podporuje rozvoj půdních mikroorganismů a zlepšuje hospodaření půdy s vodou.

Vinice má každoročně slabý růst a nízkou plodnost. V hroznech je nízký obsah asimilovatelného dusíku. Vinice je citlivá na stresové situace. Přesto půdní rozbor neukazuje závažný nedostatek živin. Kde je proto vlastně problém?
Souvisí pravděpodobně s příjmem živin. Hlavním důvodem může být výrazné zhutnění půdy. Zhutnění půdy omezuje růst kořenů a snižuje se tak sorpční plocha pro příjem živin. Půda má poškozenou přirozenou pórovitou strukturu a díky tomu je ovlivněné také zásobování vodou. Zhutnění půdy je spojené s nízkým obsahem organické hmoty a díky tomu také nízkou aktivitou půdních organismů.
Je proto nutné přistoupit k revitalizaci vinice, která je založená na odstranění zhutnění půdy, dodání organické hmoty do půdy a udržování půdní struktury prostřednictvím biologického kypření. Tato technologie již byla prakticky vyzkoušená a během dvou vegetačních období dochází k revitalizaci vinice.

Hloubkové kypření

Extrémní zhutnění půdy je třeba regenerovat mechanizovaně s využitím hloubkového kypření půdy. Ideální je v plodné vinici provádět hloubkovém kypření alespoň do hloubky 0,6 m. V jednom roce je třeba provádět hloubkové kypření v každém druhém meziřadí. Dochází totiž k poškození kořenového systému. Díky tomu také k regeneraci kořenů, tvorbě nových a zvyšování sorpční plochy pro příjem živin. V kořenech jsou však uložené také zásobní látky, které réva vinná využívá na jaře jako zdroj živin pro růst. Jestliže by došlo k poškození kořenů z obou stran keře, došlo by k výraznému snížení hmoty kořenů a omezení zdroje zásobních látek. Proto je třeba provádět tento zásah vždy v každém druhém meziřadí a revitalizace proto může optimálně proběhnout během dvou let.
Hloubkové kypření je třeba provádět v období vegetačního klidu, nejlépe do poloviny března. Není vhodné provádění při vlhké půdě, kdy by mohlo docházet k ještě výraznějšímu opětovnému zhutnění. Optimální obsah vody v půdě pro hloubkové kypření je, když hrst zeminy lze přetvořit tak, aby vytvořila soudržnou kouli, která se při mírném tlaku prstem rozpadne.

         
Obrázek 3 - Detailní pohled na půdu po provedení hloubkového kypření

Aplikace HUMAC® Agro 

HUMAC® Agro je půdním zlepšovačem uhlíkového typu. Jeho dodávkou do půdy se dlouhodobě zvyšuje úrodnost půdy tím, že významným způsobem zlepšuje stav organominerálního půdního sorpčního komplexu a tím zlepšuje půdní strukturu, zlepšuje podmínky pro rozvoj mikroorganizmů a zvyšuje sorpční a pufrovací kapacitu půdy. Vysokým obsahem organického uhlíku upravuje poměr C:N v půdě. Zdrojem huminových látek je leonardit, který se ukazuje jako jeden z nejúčinnějších zdrojů organické hmoty. Leonardit je jeden z nejdůležitějších půdních zlepšovačů, který je využívaný jako regulátor růstu rostlin. Leonardit má schopnost zvyšovat obsah organických dusíkatých látek v půdě.
HUMAC® Agro je proto důležitou součástí revitalizace vinice, protože představuje zdroj živin, podílí na zpřístupnění a lepším příjmu živin, podporuje rozvoj půdních mikroorganismů a zlepšuje hospodaření půdy s vodou.
HUMAC® Agro je možné aplikovat hloubkově současně s hloubkovým kypřením, je možné plošně rozmetat do meziřadí a zapravit do půdy nebo do části vinice na hranici příkmenného pásu a meziřadí a zapravit do půdy. Vliv může být tím výraznější, čím blíže se podaří dostat HUMAC® Agro ke kořenové zóně, ale praktické zkušenosti ukazují, že všechny způsoby aplikace přináší pozitivní vliv.

Biologické kypření půdy

Příznivou strukturu půdy se je třeba snažit udržovat. Nejvhodnější cestou je biologické kypření s využitím vhodného zeleného hnojení. Pro krátkodobou směs na zelené hnojení je vhodné využívat druhy rostlin a mohutných a rozvětveným kořenovým systémem. Kořenový systém rostlin pomáhá zlepšovat pórovitost půdy a udržovat půdní strukturu. Kořeny révy vinné mají potom v půdě lepší podmínky pro růst a tvorbu kořenů. Dochází tak k lepšímu příjmu živin, kořenovým systémem révy vinné.
Vhodné je proto použití „prokypřovací směsi“, která je složená z následujících druhů rostlin: vičenec ligrus, ředkev olejná, jetel nachový, pohanka obecná.
Po zapravení zeleného hnojení do půdy se kořeny ozeleňovacích druhů postupně rozkládají a v půdě může zůstávat zachovaná pórovitost. Půdní póry potom mohou využívat kořeny révy vinné a půdní organismy.
Prokypřovací směs pozitivně působí také na vodní poměry v půdě. Díky zelené hmotě a mohutným kořenům dochází k lepšímu vsakování vody do půdy. Zelená hmota chrání povrch půdy před výrazným oteplováním. Díky tomu dochází k nižší evaporaci vody z půdy. Větší podíl vody proto zůstane v půdě, k dispozici k révovým keřům. Větší zásoba vody v půdě, tak podporuje také revitalizaci vinice.

   
Vinice v dobré růstové kondici s prokypřovací směsí a detail na prokypřovací směs

Ve vinicích je proto třeba s půdou stále pracovat. Základem je udržování dobré struktury půdy, obsahu organické hmoty v půdě a „živé“ půdy. Tato skutečnost je důležitá také z pohledu výživy révy. V půdě bohaté na organickou hmotu se mohou živiny uvolňovat postupně.
Toto komplexní agrotechnické opatření pozitivně přispívá ke zlepšení vitality vinice a výnosu hroznů. Jedná se rovněž a antistresový management, který pozitivně působí na stav vody v půdě a optimalizaci teplotních poměrů ve vinici. Opatření pozitivně přispívá také ke zlepšení kvality hroznů. Zejména v závislosti na zvýšení obsahu organické hmoty v půdě a pozitivnímu působení na stav vody v půdě dochází ke zlepšení obsahu asimilovatelného dusíku.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.