Pro postřikové poradenství volejte tel 607 011 407.

FVE BS Vinařské potřeby s.r.o.

Cílem projektu č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0014104 v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzvy Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, výzva II je vybudovat vlastní fotovoltaickou elektrárnu a snížit tak spotřebu energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje a tím snížit dopad podnikatelské činnosti na životního prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě energie.

Projekt bude realizován v rámci jedné etapy (30. 4. 2018 – 31. 12. 2019).

Evropská unie Ministerstvo průmyslu a obchodu