Sledujte BS Novinky ze světa vína

Kniha PADLÍ KULTURNÍCH A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN**

Kód produktu: 81991
Přidat k oblíbenýmOdstranit z oblíbených
Skladem > 10 ks
Dostupnost na prodejnách
389,00 Kč s DPH
ks
Veronika Mikulíková

Poradí vám Veronika Mikulíková

Registrujte se a získejte slevu

Výhody registrace
Kniha PADLÍ KULTURNÍCH A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN**

Popis produktu

Tato kniha je ucelenou morfologií v české literatuře, která je komplexně zaměřena na problematiku padlí, tedy hubz řádu Erysiphales parazitujících na rostlinách. Obsahově je koncipována do dvou hlavních částí, obecné a speciální.Kniha je určena nejen bilogům, mykologům, fytopatologůma rostlinolékařům, ale i praktickým zemědělcům, zahradníkům, lesníkům, zahrádkářům a všem ostatním, kteří mají zájem o přírodua poznatky týkající se rostlin a jejich parazitů.V obecné části se čtenář postupně seznamuje s taxonomiía fytogenezí padlí, jejich geografickým rozšířením, biologií, ekologiía epidemiologií, infekčním procesem a mechanismy interakce rostlina-patogen, včetně mechanismů rezistence. Velká pozornost je rovněž věnována genetice interakce hostitel-patogen. Důkladně je pojednáno o biologické a patogenní variabilitě padlí a o metodách jejich studia. Mimořádná pozornost je věnována metodám kontroly, tzn. šlechtění rostlin na rezistenci vůči padlí, chemické ochraně rostlin a problematice rezistence padlí k fungicidům. Nedílnou součástí této kapitoly jsou i metody biologické kontroly. Závěrečná kapitola obecné části podrobně pojednává o metodických aspektech experimentální práce s těmito houbami. Za obecnou částí je rozsáhlý předhled literatury, která byla použita k jejímu zpracování.Speciální část je koncipována podle hlavních skupin zemědělskýcha zahradnických plodin jako hostitelů padlí. Celkem je ve13 kapitolách věnována pozornost padlí na obilninách, okopaninách, olejninách, luskovinách, chmelu, tabáku, révě vinné, ovocných dřevinách, zelenině, léčivých a aromatických rostlinách, okrasných rostlinách, dřevinách a keřích, plevelech a planě rostoucích rostlinách. Kapitoly mají jednotnou strukturu, v níž je uvedeno taxonomické postavení příslušného druhu (druhů) padlí, hostitelský okruh, popis patogenu, symptomy napadení hostitelských rostlin, vývojový cyklus a epidemiologie, rozšíření a ekonomický význam, metody ochrany. Každá kapitola je ukončena obrazovou přílohou, kde jsou barevné obrázky symptomů napadení, mikroskopické snímky patogenů, ale i řada perokreseb. Knihu uzavírá rozsáhlý jmennýa věcný rejstřík.(taxonomie, biologie, ekologie a epidemiologie, mechanismy rezistence, šlechtění na odolnost, metody experimentální práce, diagnostika a ochrana rostlin)

Parametry

Hloubka0,0 cm
Šířka0,3 cm
Výška0,2 cm