Doprava již od 59 Kč.

Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč

KYSELINA CITRONOVÁ 1 kg rozvaž.

Kód produktu: 64208
Přidat k oblíbenýmOdstranit z oblíbených
Skladem 5 ks
Dostupnost na prodejnách
120,66 Kč bez DPH 146,00 Kč s DPH
ks
KYSELINA CITRONOVÁ 1 kg rozvaž.

Činidlo upravující kyselost. Pro zvýraznění chuti a jako sekvestrační činidlo (váže ionty kovů), působí synergicky ve směsích antioxidantů. Dávkování: dle potřeby pro danou surovinu, u vína dávkování limitováno Vinařským zákonem. 

Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži. 

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Obal a nepoužitý přípravek uložit do označených nádob pro sběr nebezpečného odpadu.

Rozměry produktu

Hloubka5,0 cm
Šířka14,0 cm
Výška21,0 cm

Zeptejte se nás

Ohodnoťte produkt* 

Celkové hodnocení

0 %
Nikdo zatím produkt nehodnotil

S tímto produktem si zákazníci nakoupili

WINY - Disiřičitan draselný 1 kg ENARTIS (15 ks)
WINY - Disiřičitan draselný 1 kg ENARTIS (15 ks)
158,68 Kč bez DPH192,00 Kč s DPH
NUTRIFERM VIT (supervit) 25 g rozvaž.
NUTRIFERM VIT (supervit) 25 g rozvaž.
15,70 Kč bez DPH19,00 Kč s DPH
KVASINKY BS10 (chladnomilné) 20g rozvaž
KVASINKY BS10 (chladnomilné) 20g rozvaž
32,17 Kč bez DPH37,00 Kč s DPH
KYSELINA JABLEČNÁ 1kg rozvaž.
KYSELINA JABLEČNÁ 1kg rozvaž.
189,26 Kč bez DPH229,00 Kč s DPH
KYSELINA JABLEČNÁ 0,5 kg rozvaž.
KYSELINA JABLEČNÁ 0,5 kg rozvaž.
107,44 Kč bez DPH130,00 Kč s DPH