Odborná poradna

Listová analýza a zjištění výživového stavu révy

BS Vinařské potřeby
05. května

Listový rozbor se provádí během vegetačního období. Slouží ke zjištění aktuálního příjmu živin, aktuálního výživového stavu a k odhalení nedostatku nebo nepřijatelnosti některé z živin.
Listový rozbor se také často provádí v okamžiku, kdy se na révovém keři objeví příznaky nedostatku některé z živin.

Listový rozbor je možné provádět z listových čepelí nebo řapíků. Rozbor listových řapíků poskytne dobrý přehled o příjmu živin z půdy. Z tohoto pohledu může řapík ukazovat aktuální složení půdního roztoku a množství asimilovatelných živin. Analýza listových řapíků ukazuje aktuální příjem živin z půdy. Analýza proto ukáže na nepřijatelnost některé z živin z půdy. Příjem živin z půdy může být ovlivněný klimatickými a půdními podmínkami, zejména srážkami a teplotou půdy. Analýza listových řapíků může být dobrým ukazatelem pro aplikaci hnojiv na základě požadavků plodiny

Rozbor listových čepelí ukáže aktuální stav živin v rostlině. Při analýze čepele se zohledňují také živiny, které byly aplikované prostřednictvím listové – mimokořenové výživy nebo, které jsou obsažené v přípravcích používaných na ochranu proti houbovým chorobám.  

V případě aktuálních příznaků nedostatku živin na révovém keři je vhodné provést rozbor listových čepelí. Na základě analýzy lisových čepelí je potom možné zvolit strategii úpravy výživového stavu. V aktuálním vegetačním období se většinou využívají listová hnojiva.

V případě výraznějších problémů ve vinici, které souvisí s výživou révy, je vhodné provést půdní rozbor v období vegetačního klidu a během vegetace potom rozbor listových řapíků, který naznačí přijatelnost živin z půdy.

Vhodnými termíny pro listovou analýzu jsou: konec kvetení (75% květů je odkvetlých), zaměkání bobulí a začínající zrání při cukernatosti asi 12°NM.

Pro listovou analýzu se doporučuje odebírat listy naproti prvnímu hroznu na letorostu a z letorostů v blízkosti kmínku. Jestliže není list naproti prvnímu hroznu dobře vyvinutý, používají se listy naproti dalším hroznů. Obecně je možné konstatovat, že odebírané listy by měly být co nejblíže vrcholu kmínku a umístěné v zóně hroznů.

Odebrané listové čepele nebo řapíky je vhodné uložit do papírových sáčku. V žádném případě není vhodné uložení do mikrotenových nebo PVC sáčků, kde by mohlo docházet k „zapaření“ listů. Listy je vhodné co nejdříve transportovat do laboratoře.

Pro kompletní analýzu makroprvků a mikroprvků je třeba přibližně 100 listových řapíků a 25 listových čepelí.

Získané výsledky je potom možné zařadit do jednotlivých kategorií podle obsahu živin a na základě těchto výsledků doporučit hnojení.

Obsah živin v sušině

Velmi nízký

Nízký

Optimální

Vysoký

Velmi vysoký

N%

<1,3

1,3-2,25

2,25-2,75

2,75-3,5

>3,5

P%

<0,1

0,1-0,19

0,19-0,24

0,24-0,8

>0,8

K%

<0,8

0,8-1,2

1,2-1,4

1,4-3,0

>3,0

Ca%

<1,5

1,5-2,5

2,5-3,5

3,5-5,0

>5,0

Mg%

<0,1

0,1-0,25

0,25-0,5

0,5-1,0

>1,0

Obsah v mg/kg sušiny

Fe

<60

60-300

>300

Cu

<6

6-20

>20

Zn

<25

25-60

>60

Mn

<30

30-300

>300

B

<25

25-40

>40

Mo

<0,15

0,15-0,30

>0,30


Ideálním komplexním hnojivem s obsahem všech důležitých makro- i mikroživin a dalších podpůrných látek je naše horká novinka VÍNOFIT.

Vínofit

 

Více informací o listových analýzách se dozvíte v BS videu:

Video spustíte kliknutím na obrázek nebo ZDE

Pokyny pro odběr listů révy vinné ke stažení ZDE.

 

 

 

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním