Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Posklizňové doplnění živin do vinic

Posklizňové doplnění živin do vinic

Vinice

Na vinicích dobíhá sběr letošních hroznů, výnosy jsou dle reakcí vinařů obecně průměrné. Kdo sklízel na poslední chvíli, kdy se objevily četné srážky dlouhodobějšího charakteru, musí se mnohdy nakonec spokojit i se zhoršenou kvalitou hroznů.

V tuto chvíli také nastává nejvyšší čas myslet na navrácení odebraných živin, které si keře v průběhu vegetace pro svůj růst a plody odebraly. Dostatek vláhy posledních týdnů má ale mimo možného zhoršení kvality hroznů i svá pozitiva. Velmi dobře například prospívá efektivnímu zužitkování zásobních hnojiv aplikovaných do půdy kořeny rostlin. Vláhové podmínky jsou právě v tomto roce pro zásobní hnojení výborné. Stejně tak uděláte dobře, pokud se rozhodnete provést výsev zeleného hnojení či ozeleňovacích směsí.

Po ukončení vinobraní by mělo pokaždé následovat nejlépe hloubkové prokypření půdy. Tímto krokem je docíleno kvalitního provzdušnění pásů meziřadí, průniku vzduchu do utužené půdy a je aktivována požadovaná funkčnost aerobních mikroorganismů. Právě tyto totiž z největší míry zodpovídají za přeměnu humusu na přístupné živiny a významně tak ovlivňují zdravé komplexní fungování půdy. S hloubkovým kypřením by mělo ruku v ruce proběhnout zapravení živin ve formě hnojiv.

Roční odběry jednotlivých živin se pohybují v řádech desítek kilogramů na hektar v závislosti na odrůdě a dosažených výnosech. Potřeba přihnojení se týká prioritně živin dusíku, draslíku, fosforu, hořčíku, na málo vápnitých půdách případně i vápníku. Nejvyšší odběry se vyskytují u odrůd s pravidelně nejvyššími výnosy jako např. Aurelius, Müller Thurgau, Dornfelder nebo Zweigeltrebe. Nejvíce se přitom během vegetace odčerpávají dusík, draslík a vápník.   

V současné době je k výběru velká škála granulovaných hnojiv s různým složením, poměrem a formou daných živin. Proto i účinek, tzv. hnojivost každého hnojiva, je jiná a na rostliny je tak působeno odlišnými hojivými mechanismy. Abychom zjistili, který prvek v půdě chybí, je ideální nechat si v BS laboratoři provést půdní rozbor. Z výsledků těchto specifických analýz vám poté doporučíme vhodná hnojiva včetně konkrétních dávek přesně pro vaši vinici, příp. sad. Obecně lze říct, že lze v plodných vinicích použít i paušální dávky uvedené v etiketách hnojiv. Tyto by měly postačovat k pokrytí potřeb rostlin standardně na 3 roky. Lepší je však vždy vycházet z konkrétních výsledků a mít výživovou situaci na daném stanovišti co nejlépe monitorovanou.

Nejvyšší úroveň živin, přidaná hodnota a také dlouhodobá zkušenost vinařů – to jsou jasná kritéria, ze kterých vycházíme pro doporučení konkrétního hnojiva pro každý chybějící prvek. V případě, že v půdě chybí fosfor, doplňujeme ideálně SUPERFOSFÁT či AMOFOS. Pouze SUPERFOSFÁT však obsahuje živinu P2O5 v podobě, kterou je rostlina schopna velmi snadno přijmout. Fosfor je přijímán rostlinami z půdního roztoku ve formě aniontů kyseliny trihydrogenfosforečné, převážně ve formě H2PO4-a HPO42-. Protože v půdním roztoku je fosforu velmi málo (jen několik desetin mg.l-1), je důležité, aby se po odčerpání z půdního roztoku často doplňoval. Na alkalických půdách bývá fosfor vlivem retrogradace vyvázán na vápenaté ionty a rostliny jej tak mnohem hůře zužitkují. Na kyselých půdách může být fosfor naopak vázán na ionty hliníku a železa, kdy vznikají formy nepřístupné rostlinám. Superfosfát navíc obsahuje ve značném množství i neméně důležitou síru, která bývá v půdách našich vinic dlouhodobě nedostatečná. Je určitě důležité si uvědomit, že samotná efektivita hnojení fosforem nebývá příliš efektivní. Využitelnost fosforu z hnojiv lze obecně uvažovat jako 30%ní. Ostatní živiny jsou na tom s jejich využitelností rostlinami mnohem lépe.  

Téměř v každém půdním rozboru se také setkáváme s častým nedostatkem draslíku, zde je ideálním přípravkem SÍRAN DRASELNÝ. Živina K2O je zde zastoupena z 50 %. V případě nedostatku dusíku, na který je réva obecně velmi náročná, je možné aplikovat MOČOVINU (46 % N). Močovina ve srovnání s dusičnanovými hnojivy disponuje amidickou formou dusíku a je proto vhodná i během vegetace k listové aplikaci. Pokud pravidelně každým rokem provádíme zásobní hnojení všemi živinami, pak je možné zvolit CERERIT, který kromě základních živin obsahuje i mikro živiny. CERERIT je pěstitelům cenově lépe dostupný a velmi oblíbený zejména u hobby pěstitelů. Z pohledu živin však příliš bohatý není. Proto doporučujeme všem zákazníkům, přepočítávat cenu hnojiva k poměrného obsahu uvažované živiny.

Minerální hnojiva obecně poskytují révě rychle přístupné živiny, nenahrazují však důležitou roli dlouhodobě působících organických hnojiv, které půdu obohacují o humus. Ten kvalitu sklizně ovlivňuje nejvíce a zastává v půdě nenahraditelnou roli. Ideální je v tomto ohledu zapravení organických hnojiv, například chlévského hnoje, praktičtějšího a „čistšího“ GRANULOVANÉHO CHLÉVSKÉHO HNOJE, ZELENÉHO HNOJENÍ nebo nového a na vinicích stále oblíbenějšího přípravku HUMAC AGRO. Zapracované organické hnojení do půdy v prvním roce uvolní 50 %, v druhém roce 30 % a ve třetím cca 20 % živin. Koňský hnůj je nejbohatší na dusík, ovčí hnůj má nejvyšší záhřevnost a nižší podíl dusíku, kravský hnůj patří absolutně mezi nejhodnotnější.

Z pohledu půdní výživy révy vinné zmíníme i faktor vzájemného poměru živin, který je zásadní zejména mezi hořčíkem a draslíkem. Jejich vzájemná nevyváženost může způsobovat růstové problémy ve vinicích. Rozbor půdy před výsadbou nebo i v plodné vinici je proto velmi důležitý, protože umožní předcházet výrazným problémům s růstem révy vinné, výnosem nebo kvalitou hroznů. Takové problémy se zpravidla objevují špatným růstem nově vysázených sazenic a později celkovou disfunkcí půdních dispozic.


UKZUZ v letošním roce ukončil několikaleté testování chytrého hnojiva DRAFOS, které se běžně aplikuje na list. V tomto případě se předmět testování zaměřil i na efektivitu hnojení do půdy ve formě zálivky o koncentraci 0,7 %, kdy zkoušky potvrdily výborné výsledky. V přepočtu na 1 ha vinice by pak byla adekvátní dávka 7 kg ve formě zálivky, v ideálním případě přímo do příkmenného pásu keřů révy vinné. Bylo zjištěno, že Drafos v pokusech průkazně převyšoval výnos dosažený po aplikaci Superfosfátu. Po aplikaci do půdy byl také výrazně zvýšen obsah P v plodech a odběr P výnosem oproti ostatním hnojeným variantám. Nejvyšší hodnota odběru P byla zaznamenána po aplikaci hnojiva Drafos do půdy a téměř dvakrát převyšovala odběr P po aplikaci ostatních fosforečných hnojiv. Drafos tedy představuje další možnosti v oblasti fosforečného hnojení, a to v mnohem lépe využitelné formě, na bázi polyfosfátů. Z tohoto pohledu o něm určitě lze uvažovat jako o hnojivu vhodném mimo listové aplikace také k zásobnímu hnojení. Obecně lze navíc tvrdit, že aplikace tohoto výrazně zásaditého hnojiva v době před rašením révy vinné do dřeva a na kmínky, bude výrazně omezovat rozvoj houbových chorob na keřích během následující vegetace. Také v tomto směru lze tedy předpokládat u hnojiva Drafos velký potenciál v boji proti houbovým chorobám. 

Protože dostatek živin i humusu v půdě je základem pro kvalitní produkci hroznů, je třeba vinicím na začátku ale také v průběhu vegetačního období živinný komfort dopřávat, zaslouží si jej. Jedná se o nepřímou cestu k omezení nutnosti použití velkého množství fungicidních přípravků v následujících letech. Pokud je vinice v kondici, je totiž réva vinná na choroby méně náchylná. Na to je potřeba z pohledu managementu vinic vždy myslet.
 

Hnojiva zakoupíte na našem e-shopu i BS prodejnách.


MINERÁLNÍ HNOJIVA

SUPERFOSFÁT 5 kg a SUPERFOSFÁT 25 kg

SÍRAN DRASELNÝ 3 kg a SÍRAN DRASELNÝ 25 kg

MOČOVINA 3 kg a MOČOVINA  15 kg

CERERIT 5 kg, 10 kg, 25 kg

DRAFOS 1 kg, 4kg a 25 kg

Drafos 1 kg   Drafos 1 kg   Drafos 25 kg     Leták k hnojivu Drafos ke stažení ZDE.


ORGANICKÁ HNOJIVA

GRANULOVANÝ KRAVSKÝ HNŮJ 25 kg

HUMAC AGRO 25 kg

ZELENÉ HNOJENÍ

ZELENÉ HNOJENÍ – ZIMNÍ v balení 2 a 10 kg

ZELENÉ HOJENÍ – LETNÍ v balení 2 a 10 kg

ZELENÉ HNOJENÍ PŘED VÝSADBOU v balení 2 a 10 kg