Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
VINTEC - prevence proti chorobě ESCA

VINTEC - prevence proti chorobě ESCA

ESCA je v současné době jedním z nejvýznamnějších houbových patogenů u révy vinné. Ochrana je založená především na preventivních postupech.

Jednou z možných způsobů prevence je ekologický postup založený na použití přípravku VINTEC, jehož účinnou látkou je Trichoderma atroviride, kmen SC1 10 miliard CFU/g. Jedná se o biologický fungicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) na ochranu rostlin révy vinné proti chřadnutí a odumírání (ESCA), k máčení roubů a podnoží během pěstování ve školce nebo k aplikaci postřikem či rosením na vinohrady po zimním řezu. Přípravek se aplikuje na révové keře po zimním řezu. Aplikaci je vhodné provádět, co nejdříve po řezu, kdy denní teploty musí dosahovat 10 °C po dobu alespoň 5 hodin a relativní vlhkost vzduchu by měla být nad 70 %. Následujících 48 hodin by mělo být bez deště.

Trichoderma atroviride, kmen SC1 aktivně kolonizuje řezné rány a chrání tak před pronikáním houbových patogenů. Při aplikaci pomocí rosičů je důležité dobré pokrytí vrcholu kmínku postřikovou kapalinou, aby došlo k ošetření většiny řezných ran.

Doporučená dávka při plošné aplikaci je 200 g/ha. Jelikož se ošetření aplikuje pouze na řezné rány, je výhodnější vyjít z doporučené koncentrace 2g /1 l vody. Podle počtu či velikosti řezných ran a podle zvolené aplikační techniky se je možné dostat na 50 až 100 l kapaliny na ha, tedy na 100-200 g přípravku Vintec na ha. Při aplikaci nátěrem ještě na menší dávku.

Jedno ošetření je dostatečné, aby byla réva vinná chráněná během celého vegetačního období.

Vintec obsahuje živý organismus, proto se pro dlouhodobou skladovatelnost (2 roky) musí skladovat v ledničce. Vintec je možné skladovat i při pokojové teplotě, pak se však doba jeho použitelnosti zkracuje na 6 měsíců.

Vintec
Přípravek Vintec zakoupíte na všech BS prodejnách i e-shopu.

Pokus s přípravkem VINTEC probíhá od roku 2016 ve vinicích ve znojemské vinařské podoblasti. K pokusu byly vybrané odrůdy, které jsou považované za citlivé k ESCA, Sauvignon blanc a Cabernet Sauvignon. Ve vinicích byl výskyt ESCA, již při první aplikaci v roce 2016. V jednotlivých letech nedošlo k aplikaci VINTEC bezprostředně po zimním řezu, ale až nastaly vhodné klimatické podmínky pro aplikaci VINTEC. V rámci pokusu byla porovnávaná varianta s ošetřením VINTEC a neošetřená kontrola, přičemž řady vinice, které představovaly ošetření VINTEC byly z obou stran obklopené neošetřenou kontrolou. Plocha ošetřovaná VINTEC byla proto z obou stran obklopená vinicí s příznaky ESCA a tím vlastně potenciálním zdrojem infekce.

Hodnocení probíhalo vždy v srpnu a září v letech 2016 – 2020. Na vybrané ploše byly hodnocené keře s příznaky ESCA (červená barva), zdravé a vitální keře (zelená barva), slabé keře (žlutá barva) a chybějící keře (černá barva).


Obrázek 1 - Vinice s odrůdou Cabernet Sauvignon ošetřená s VINTEC - stav v roce 2020.

Tabulka 1 ukazuje výsledky mapování u odrůdy Cabernet Sauvignon, kde je velmi zajímavý zejména zvyšující se počet vitálních, zdravých keřů, bez příznaků. Obrázek 1 potom ukazuje mapování keřů na ploše ošetřené VINTEC, kde jsou s příznaky ESCA pouze jednotlivé keře. Z tabulky je patrné, že počet keřů s příznaky ESCA významně nepřibývá. Tento postup proto ukazuje dobrou účinnost použití přípravku VINTEC.

Cabernet Sauvignon

2017

2018

2019

2020

ESCA

2,1

4,9

2,9

5,8 %

Zdravý keř

76,8

82,8

76,3

83,5 %

Slabý keř

13,3

8,6

14,8

2,5 %

Chybějící keř

7,8

3,7

6,0

8,2 %

Tabulka 1: Hodnocení keřů ve vinici v letech 2017-2020 u odrůdy Cabernet Sauvignon, při ošetření VINTEC.

Využití VINTEC, jako prevence proti ESCA je velmi důležité. I když se předpokládalo, že by bylo možné začít s prevencí proti ESCA až ve stáří 10-15 let, vývoj choroby ve vinicích naznačuje jinak.

Každoročně prováděné pokusy naznačují, že termín prvního použití VINTEC by měl směřovat do stáří vinice přibližně 7 let. V tomto období již totiž může docházet k akumulaci řezných ran většího průměru, které mohou být vstupním místem pro houbové patogeny.

Také v roce 2020 se v pokusné vinici ukázalo, že ošetření VINTEC podporuje růst a vitalitu vinice, takže je i významným antistresovým prostředkem (obrázek 2).

Obrázek 2 - Vynikající růstová vitalita odrůdy Sauvignon blanc.

Obrázek 2 - Vynikající růstová vitalita odrůdy Sauvignon blanc.

 

Přípravek Vintec zakoupíte na všech BS prodejnách i e-shopu.
Vintec

 Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.