Pro postřikové poradenství volejte tel 607 011 407.

Inovační voucher BS

Cílem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009818 v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzvy Inovační vouchery je propojení a objektivizace senzorických charakteristik a ekonomických dat umožňující lépe plánovat nákup, produkci a využití sudových zásob ve vinařství i zlepšit informovanost v sektoru a posílit postavení žadatele jako klíčového dodavatele sudů v ČR a SK.

Projekt bude realizován v rámci jedné etapy (1. 4. 2017 – 19. 3. 2018).

Evropská unie Ministerstvo průmyslu a obchodu